je privacy

franpress

Radboutstraat 15, 3962 DB Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je persoonsgegevens

De aard van de persoonsgegevens

franpress heeft

 • je voor- en achternaam;
 • je e-mailadres:
 • eventueel andere gegevens die jij ZELF gegeven hebt, bijvoorbeeld je adres  of BTW-nummer.

 

De verwerving van de persoonsgegevens

franpress heeft enkel die persoongegevens die je zelf gegeven hebt via

 • het contactformulier,
 • een reactie op een bericht,
 • een telefoon, sms of WhatsApp
 • een aanvraag voor een login-code.

 

 

De verwerking van de persoonsgegevens

franpress gebruikt je persoonsgegevens enkel waarvoor ze bedoeld zijn.  Dus: voor het activeren van je login-code, het beantwoorden van je vragen,  het geven van feedback op je reactie, het verstrekken van de gewenste informatie, en je te updaten over nieuwe ontwikkelingen die franpress je te bieden heeft. That’s all.

 

De bewaartermijn van de persoonsgegevens

franpress bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Zo lang om te kunnen doen wat jij wil (bijv. inloggen.)

Jonger dan 16

franpress heeft niet de intentie om privacy-gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar)  te bewaren. Tenzij de ouders/voogd toestemming hebben gegeven.

MAAR: franpress kan de leeftijden van de websurfers natuurlijk niet controleren. Daarom raad ik ouders aan om de online activiteiten van hun kids te controleren.

Blijkt dat franpress per ongeluk gegevens van een minderjarige verzameld heeft?  ZONDER de toestemming van de ouders/voogd? Meld dat via het contactformulier. Dan verwijder ik meteen alle gegevens.

Beveiliging

franpress neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Dus neemt doeltreffende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn? Dat er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan meteen contact op >.

Delen met derden

franpress gaat strikt vertrouwelijk met je persoonsgegevens om.

1. franpress VERKOOPT GEEN persoonsgegevens aan derden.

2. franpress VERSTREKT gegevens enkel & alleen aan derden

 • indien je daar zelf UITDRUKKELIJK schriftelijk om vraagt (zie hier >);
 • indien dat WETTELIJK verplicht is.

3. franpress kan derden je gegevens laten VERWERKEN. Wij sluiten dan een bewerkersovereenkomst met die bedrijven (bijv. Google Analytics). Hierin staat dat ook zij je persoonsgegevens veilig & strikt vertrouwelijk moeten behandelen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdraagbaarheid: een verzoek om je persoonsgegevens naar jou of een andere, door jou gespecificeerde organisatie, te sturen.

Wil je van (een van) deze rechten gebruikmaken? Dat kun je enkel schriftelijk aanvragen — met een kopie van je paspoort/identiteitsbewijs in bijlage.

LET OP: maak in deze kopie de volgende 4 gegevens ZWART.

LET OP:

maak in de kopie van je paspoort/identiteitskaart de volgende VIER gegevens ZWART:

 1. je pasfoto
 2. de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 3. het nummer van je paspoort/identiteitsbewijs
 4. je Burgerservicenummer (BSN)mmer (BSN).

Dit ter bescherming van je privacy.

Geautomatiseerde menselijke besluitvorming

franpress is een zzp-bedrijf en werkt niet met BIG DATA (systemen).

franpress gebruikt geen computerprogramma’s  of -systemen die persoongegevens automatisch verwerken —om die vervolgens autamatisch beslissingen te laten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor personen kunnen hebben. Beslissingen worden altijd door mij persoonlijk genomen.

Cookies

Ook de website https://franpress.nl maakt gebruik van cookies. Wil je de INS & OUTS weten? Kijk dan hier >.

Klacht

Heb je een klacht over je privacy bij franpress?  Die kun je direct online indienen bij de nationale toezichthouder. Via een klik op de onderstaande link:

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS >.

Pin It on Pinterest